Τετάρτη 27-08-2014

ΩΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
06:00 Summer Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
09:00 Made Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
10:00 I Used To Be Fat Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
11:00 Greek Summer Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
12:10 Spanking New Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
13:00 Made Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
14:00 Catfish: The TV Show Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
15:00 Big Time Rush Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
15:30 Victorious Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
16:00 Plain Jane Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
17:00 The Hard Times Of RJ Berger Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
17:30 The Hard Times Of RJ Berger Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
18:00 2014 MTV Video Music Awards (Repeat) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
20:00 MTV Hoods Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
20:30 Snack-Off 101 (Repeat) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
21:00 Are You The One Κατάλληλο (απαραίτητη γονική) Κατάλληλο (απαραίτητη γονική)
22:00 Time’s Up (Repeat) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
22:30 The Ex And Why (Repeat) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
23:10 House Of Food Κατάλληλο (άνω των 15) Κατάλληλο (άνω των 15)
00:00 Jersey Shore Κατάλληλο (άνω των 15) Κατάλληλο (άνω των 15)
01:00 Geordie Shore Κατάλληλο (μόνο για ελλήνικες) Κατάλληλο (μόνο για ελλήνικες)
02:00 Only Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
05:00 Greek Summer Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)