Σάββατο 01-11-2014

ΩΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
06:00 Only Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
11:00 Greek Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
12:00 Spanking New Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
13:00 HIT LIST HELLAS Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
14:00 The Ride Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
15:00 Big Time Rush Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
15:30 Big Time Rush Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
16:00 Victorious Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
16:30 Victorious Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
17:00 Are You The One (Repeat) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
18:00 World Stage Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
19:00 Only Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
20:00 Greek Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
22:00 UK TOP 10 Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
23:00 US TOP 10 Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
00:00 Party Zone Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
02:00 Only Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
05:00 Greek Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)