Πέμπτη 26-02-2015

ΩΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
06:00 Only Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
09:00 Made Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
10:00 I Used To Be Fat Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
11:00 Greek Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
12:00 Spanking New Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
13:00 Made Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
14:00 Catfish: The TV Show Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
15:00 Big Time Rush Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
15:30 Victorious Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
16:00 Plain Jane Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
17:00 Are You The One Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
18:00 House Of Food Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
19:00 Awkward Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
19:30 Awkward Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
20:00 Are You The One Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
21:00 Catfish: The TV Show Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
22:00 16 & Pregnant Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
23:00 Faking It (Repeat) Κατάλληλο (άνω των 15) Κατάλληλο (άνω των 15)
23:30 Faking It (Repeat) Κατάλληλο (άνω των 15) Κατάλληλο (άνω των 15)
00:00 Jersey Shore Κατάλληλο (άνω των 15) Κατάλληλο (άνω των 15)
01:00 Geordie Shore Κατάλληλο (μόνο για ελλήνικες) Κατάλληλο (μόνο για ελλήνικες)
02:00 Only Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
05:00 Greek Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)