Τρίτη 30-06-2015

ΩΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
06:00 Only Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
09:00 Made Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
10:00 I Used To Be Fat Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
11:00 Greek Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
12:00 Spanking New Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
13:00 Made Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
14:00 Rise Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
14:10 Catfish: The TV Show Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
15:00 Big Time Rush Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
15:30 Victorious Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
16:00 Popland Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
17:00 Hollywood Heights Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
18:00 Rise Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
18:10 The Ex And The Why Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
18:30 The Ex And The Why Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
19:00 Awkward Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
19:30 Awkward Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
20:00 Popland Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
21:00 Catfish: The TV Show Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
22:00 Brothers Green Eats! Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
22:30 Brothers Green Eats! Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
23:00 Rise Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
23:10 Ridiculousness Κατάλληλο (απαραίτητη γονική) Κατάλληλο (απαραίτητη γονική)
23:30 Ridiculousness Κατάλληλο (απαραίτητη γονική) Κατάλληλο (απαραίτητη γονική)
00:00 Jersey Shore Κατάλληλο (άνω των 15) Κατάλληλο (άνω των 15)
01:00 Geordie Shore Κατάλληλο (μόνο για ελλήνικες) Κατάλληλο (μόνο για ελλήνικες)
02:00 Only Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
05:00 Greek Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)