Παρασκευή

ΩΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
06:00 Only Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
08:00 Greeklips Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
09:00 Made Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
10:00 I Used To Be Fat Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
11:00 Pure local Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
12:00 Your Noise Daily Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
12:10 Spanking New Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
13:00 Made Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
14:00 Catfish: The TV Show Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
15:00 Big Time Rush Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
15:30 Victorious Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
16:00 Plain Jane Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
17:00 Pimp My Ride Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
17:30 Pimp My Ride Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
18:00 Your Noise Daily Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
18:10 I Used To Be Fat Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
19:00 Awkward Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
19:30 Awkward Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
20:00 Moving In 112 Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
20:30 Everyday Girls Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
21:00 HIT LIST HELLAS Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
22:00 World Stage: Drake (Repeat) & Afrojack Κατάλληλο (απαραίτητη γονική) Κατάλληλο (απαραίτητη γονική)
23:00 Your Noise Daily Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
23:10 Girl Code (Repeat) Κατάλληλο (άνω των 15) Κατάλληλο (άνω των 15)
23:30 Girl Code Κατάλληλο (άνω των 15) Κατάλληλο (άνω των 15)
00:00 Jersey Shore Κατάλληλο (άνω των 15) Κατάλληλο (άνω των 15)
01:00 Gandia Shore Κατάλληλο (μόνο για ελλήνικες) Κατάλληλο (μόνο για ελλήνικες)
02:00 Only Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
05:00 Pure local Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)