Τρίτη 01-12-2015

ΩΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
06:00 Only Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
09:00 Catfish: The TV Show Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
10:00 Spanking New Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
11:00 Greek Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
12:00 Snack-Off Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
12:30 Snack-Off Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
13:00 Are You the One? Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
14:00 Rise Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
14:10 Catfish: The TV Show Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
15:00 Big Time Rush Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
15:30 Victorious Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
16:00 House Of Food Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
17:00 Snack-Off Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
17:30 Snack-Off Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
18:00 Rise Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
18:10 Are You the One? Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
19:00 Awkward Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
19:30 Awkward Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
20:00 Popland Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
21:00 Say It In Song Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
21:30 Say It In Song Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
22:00 The Ride Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
23:00 Rise Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
23:10 Ridiculousness Κατάλληλο (απαραίτητη γονική) Κατάλληλο (απαραίτητη γονική)
23:30 Ridiculousness Κατάλληλο (απαραίτητη γονική) Κατάλληλο (απαραίτητη γονική)
00:00 Jersey Shore Κατάλληλο (άνω των 15) Κατάλληλο (άνω των 15)
01:00 Geordie Shore Κατάλληλο (μόνο για ελλήνικες) Κατάλληλο (μόνο για ελλήνικες)
02:00 Only Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)
05:00 Greek Hits Κατάλληλο (επιθυμητή γονική) Κατάλληλο (επιθυμητή γονική)